Samarbejde

Viden og videndeling er en forudsætning for effektiv sygdomsbekæmpelse. Derfor arbejder Shire sammen med vores samarbejdspartnere for at højne både kendskab til og indsigt i de sygdomme, som Shire beskæftiger sig med.

Shire Danmark er underlagt regelgrundlaget for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien. Læs mere her

  

Samarbejde med Patientforeninger:


Gaucher Association Denmark 2017


International SBS-IF Patient Group meeting 2017 - CCF, Colitis- Crohn Union


IDF informationsmøde 4/4-2017


ADHD Foreningen: Handlekraft – ADHD 2017 ADHD konferencen 2017


Gaucher Association Denmark June 2016


Fundng 2016 MPS Denmark


Samarbejde med Patientforeninger


Baxalta: DBA årligt møde og WFH 2016


Baxalta: IDF Informationsmøde 15/3-2016


Baxalta: DBA Telemedicin project


HAE Scandinavia December 2016


Undersøgelse - livssituationen til voksne med ADHD


Udvikling af en informationsfolder om HAE Scandinavia (på dansk, norsk og svensk)

 
Colitis-Crohn Foreningen Denmark Sept 2016

 
Colitis-Crohn Foreningen Denmark

 
Funding: Addisonforeningen i Dk April 2016

 
ADHD-foreningen: ”Former for ADHD – ADHD’s mange former” konference 2016

 
Addison Foreningen i Danmark

  

Donationer og tilskud til hospitaler :


Agreement Patientevening 2017

  

Samarbejde med læger og andet sundhedspersonale:

Læger og andet sundhedspersonale er underlagt Sundhedsstyrelsens regler for samarbejde med lægemiddelvirksomheder. Læs mere her

  

Samarbejde med eksterne konsulentbureauer:

Ethvert samarbejde mellem Shire og de ovennævnte interessenter, er reguleret af Lægemiddelindustriens etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere. Find reglerne her:

http://www.lif.dk/Etikogaftaler/Sider/default.aspx

Følgende eksterne konsulentbureauer arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere på vegne af Shire Danmark:

RMP media