Vilkår for brug


Shire Pharmaceuticals Limited (Shire) stiller denne hjemmeside til rådighed med henblik på generel information. Læs her om vilkår og betingelser, før du bruger hjemmesiden. Shire gør sit bedste for at sikre, at oplysningerne er rigtige på det tidspunkt, de tilføjes til hjemmesiden. Bemærk dog, at Shire ikke kan garantere for, at informationerne er korrekte og påtager sig ikke ansvar for tab eller skader, som følge af brugen af oplysningerne på hjemmesiden. Shire kan når som helst ændre oplysningerne. Bruger du denne hjemmeside, accepterer du disse vilkår og betingelser uden begrænsning eller forbehold.

Brug af materialer og immaterielle rettigheder

Ophavsrettighederne til denne hjemmeside tilhører Shire. Alle andre immaterielle rettigheder forbeholdes. Indholdet på denne side må kun kopieres til ikke-kommercielt brug, såfremt hver kopi bevarer alle ophavs- og ejendomsrettigheder.

Links til tredjepartswebsteder

Hjemmesiden indeholder hypertekst links til tredjeparters hjemmesider. Shire er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar i forbindelse med oplysninger eller holdninger, som findes på disse hjemmesider. Da Shire ikke har kontrol over disse hjemmesider, og da deres indhold kan ændres uden Shires vidende, er det brugeren af hjemmesidens ansvar at sikre, at alle oplysninger er nøjagtige, og at den software, der hentes fra den pågældende hjemmeside, er fri for virus eller alle andre elementer, der kan have skadegørende virkning. Shire påtager sig intet ansvar overhovedet for ethvert tab, enhver beskadigelse, omkostninger eller pådraget ansvar, som måtte blive pådraget gennem sådant overført materiale.

Information er ingen erstatning for lægekonsultation

Oplysningerne på denne hjemmeside har udelukkende til formål at give viden om sundhedsemner. Disse oplysninger må ikke betragtes som komplette og bør aldrig bruges i stedet for et besøg hos, opkald til, konsultation hos eller rådgivning fra egen læge eller anden medicinsk fagperson. Shire anbefaler ikke selvbehandling af sundhedsproblemer. Hvis du har sundhedsrelaterede spørgsmål, bør du hurtigst muligt ringe til eller besøge din læge eller en anden medicinsk fagperson. Du bør aldrig ignorere medicinsk rådgivning eller udsætte opsøgning af den på grund af noget, som du læser her.

Oplysningerne er ikke nødvendigvis nøjagtige, komplette eller aktuelle

Oplysninger på denne hjemmeside er ikke fyldestgørende. Shire gør en grundig indsats for at sikre så nøjagtige og aktuelle oplysninger som muligt, men kan ikke give erklæringer eller garantier for oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed. Disse oplysninger leveres "som de er” og fremstår uden garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garanti for egnethed til et bestemt formål. Shire kan ikke holdes ansvarlig for computerbeskadigelse, der skyldes brug af hjemmesiden. Shire kan ikke garantere, at adgang til hjemmesiden altid er tilgængelig, ikke afbrydes eller er fejlfri. Shire garanterer ikke, at disse sider eller den server, der gør dem tilgængelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer. Shire, dets datterselskaber og tilknyttede selskaber samt deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, informationsleverandører og licenstagere, deres respektive arvtagere og bemyndigede kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, hændelige skader, særskilt dokumenterede skader eller følgeskader, selvom de er informeret om muligheden for sådanne skader. Ovenstående udelukkelse vil muligvis ikke være gældende i retssammenhæng i den udstrækning, at de ikke tillader fraskrivelse af underforståede garantier.

Information

Alle informationer i kommunikation til dette website, der kan identificere personlige oplysninger, er underlagt Shires politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Shire kan frit og gratis anvende alle andre informationer, der indgår i kommunikationen, herunder enhver ide, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow. Sådanne informationer kan anvendes til ethvert formål, herunder videreformidling til tredjepart og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af produkter eller tjenesteydelser.

Information udelukkende for personer bosiddende i Danmark

Alle materialer og oplysninger, der vises på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til personer bosiddende i Danmark.

Disse vilkår og betingelser blev sidst opdateret: 30 November 2012.